Strona główna
 
Galeriowce

Ulica Nowolipie zlokalizowana jest na terenie zwanym Muranowem leżącym obecnie w granicach dwóch dzielnic (osiedle mieszkaniowe, które powstało tu po 1945 r. nosi nazwy: Muranowa po stronie Śródmieścia oraz Nowolipek po stronie Woli). W XVII w. Nowolipie było jurydyką i należało do posiadłości klasztoru Brygidek.
Z nimi też związana jest nazwa ulicy – od Nowe Lipie, czyli wsi Lipie, z której siostry przybyły do Warszawy. Ulica zmieniła zupełnie zabudowę po zniszczeniach II wojny światowej. Można ją scharakteryzować na przykładzie domu przy ul. Nowolipie 25. Osiedle powstające po wojnie budowano na gruzach getta, dlatego patrząc na domy po obu stronach ulicy, widać tak dużą różnicę. wzniesień. Architekci z lat 50. XX w. nadal jednak dbali, aby bloki nie były zbyt wysokie i ustawiali je w taki sposób, by pomiędzy budynkami powstały zielone podwórka. Samo zaplanowanie elewacji też było znaczące – składało się z okien i galerii. Takie galeriowce sprzyjały sprawnej komunikacji oraz integracji mieszkańców – stwarzały otwartą przestrzeń, miejsce spotkań.

 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier