Strona główna
 
Cmentarz Powstańców Warszawy

Cmentarz Powstańców Warszawy przy ul. Wolskej 174/176jest największą nekropolią ludności cywilnej oraz żołnierzy poległych i zamordowanych podczas Powstania Warszawskiego. Powstał na podstawie projektów architektonicznych Romualda Gutta i Aliny Szoltz (z 1946 roku) oraz Tadeusza Wyrzykowskiego (z 1960 roku). Wśród, w większości bezimiennych pochówków (ok. 100 tys. osób), znajdują się też popioły ofiar Rzezi Woli z sierpnia 1944 r. Na kurhanie z popiołów ok. 50 tys. ofiar, w 1973 r. ustawiono pomnik „Polegli – Niepokonani”. Monument autorstwa Gustawa Zemły przedstawia rannego powstańca, który zasłania wyrwę w barykadzie. Zbiorowe groby ofiar Rzezi Woli znajdują się także na innych cmentarzach – wolskim i prawosławnym.                                                                

Szacuje się, że w ramach Rzezi Woli zamordowano od 40 do 60 tys. ludzi.
W pierwszych dniach sierpnia 1944 r. na Woli dochodziło do masowych egzekucji. Największe z nich miały miejsce 5 sierpnia, w tzw. czarną sobotę. Ginęła ludność cywilna, powstańcy, pacjenci szpitali, personel medyczny, duchowni. Najwięcej egzekucji wykonano w dniach 1-12 sierpnia 1944 r. W kolejnych dniach schwytanych ludzi wykorzystywano przy robotach przymusowych, a od 5 sierpnia wysiedlano także z Warszawy.

 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier