Strona główna
 
Metro Rondo Daszyńskiego

Na terenie Woli od 2015 r. znajdują się dwie stacje II linii metra (M2): Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego. W 2016 r. podpisano umowę o rozbudowie trasy w kierunku Woli. Obecnie powstają trzy kolejne stacje: Płocka w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską, Młynów pod ul. Górczewską po wschodniej stronie wiaduktu kolejowego w rejonie ul. Sokołowskiej i ul. Syreny, a także stacja Księcia Janusza pod ul. Górczewską w rejonie skrzyżowania z ul. Księcia Janusza. Dojazd z tej stacji do przystanku Świętokrzyska będzie trwał ok. 12 minut, co powinno znacznie poprawić komunikację w tej części miasta. Długość całkowita trasy, która powstanie to ok. 3,4 km.

Ignacy Daszyński (1866-1936) to patron ronda, które chyba najlepiej pokazuje zmiany na Woli, bo to tu przebiega II linia metra, w pobliżu wybudowano 220-metrowy biurowiec Warsaw Spire, a tereny wokół stanowią wielki plac budowy kolejnych wieżowców. Życiorys patrona ronda związany jest z robotniczym charakterem dzielnicy. Ignacy Daszyński był działaczem niepodległościowym, publicystą, współzałożycielem Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej (później PPS), premierem Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej (1918 r.).
W 1926 r. popierał Józefa Piłsudskiego, ale w 1929 r. współzakładał Centrolew – blok sześciu ugrupowań parlamentarnych przeciwnych sanacji. W latach 1928–1930 sprawował urząd Marszałka Sejmu.

 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier