Strona główna
 
Zabytki i spacery


Wola jest jedną z 18 dzielnic Warszawy. Zajmuje obszar 19,26 km2, czyli 4 % powierzchni stolicy. Na Woli zameldowanych jest ok. 140 tysięcy mieszkańców. Przedwojenna Wola była dzielnicą przemysłową, robotniczą, głośną i przede wszystkim handlową. Mieściły się tu największe fabryki m.in. fabryka im. Waryńskiego i zakłady Róży Luksemburg. Obecnie Wola należy do najdynamiczniej rozwijających się dzielnic Warszawy. Stare fabryki przebudowano na siedziby banków, towarzystw ubezpieczeniowych i dużych firm. Wiele terenów przeznaczonych zostało pod inwestycje mieszkaniowe. Modernizowane są najważniejsze trasy komunikacyjne. Wola przeobraża się w biznesową część stolicy, staje się warszawskim City.

Wola jest dzielnicą, która stale rozwija się również pod względem oferty kulturalnej. To tutaj znajduje się Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Woli oraz wiele innych placówek muzealnych. W dzielnicy odbywa się też szereg wydarzeń artystycznych. Do najciekawszych należą: imprezy cykliczne takie jak Festiwal Sztuki Wola Art czy Nowy Kercelak. Wola Art to wyjątkowe przedsięwzięcie artystyczne, które wychodzi w przestrzeń miejską prezentując dzieła twórców z różnych dziedzin sztuki m.in. malarzy, rzeźbiarzy, fotografów uznanych w Polsce i za granicą. Nowy Kercelak organizowany we wrześniu jest imprezą plenerową nawiązującą do tradycji dzielnicy, do największego bazaru przedwojennej Warszawy. To o nim śpiewał piosenki bard stolicy Stasiek Wielanek. W sezonie letnim warto zajrzeć do Amfiteatru w Parku Sowińskiego. W każdy weekend odbywają się tam imprezy plenerowe, koncerty, festiwale i przeglądy.

Warto zaglądać na stale uaktualnianą przez Urząd Dzielnicy Wola stronę internetową: www.wola.waw.pl

Informacji o planowanych imprezach oraz ważnych wydarzeniach można szukać również w Kurierze Wolskim, bezpłatnym dwutygodniku Urzędu Dzielnicy Wola. Zawiera on dużo ciekawostek, porady dla mieszkańców, ogłoszenia, informacje kulturalne, a także rozmowy z ciekawymi ludźmi.

 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier