Strona główna
 
Judaica
Ulice, budynki, obiekty, tablice związane z ludnością żydowską w dzielnicy wola
ul. Gęsia obecnie Mordechaja Anielewicza

Ulica Gęsia jedna z głównych ulic dawnej dzielnicy żydowskiej zaczynała się od ul. Nalewki i kończyła się przy ul. Okopowej (przy cmentarzu żydowskim), stąd Żydzi określali „cmentarz przy Gensia Gas”. Po stronie północnej ulicy przy ul. Zamenhofa znajdowały się dawne Koszary Artylerii Koronnej a inne budynki wojskowe ciągnęły się aż prawie do ulicy Okopowej.

W czasie getta pod nr 24 mieścił się Areszt Centralny. A w budynku Koszar poczta getta. Po deportacji większości Żydów getta warszawskiego od 22 lipca do 15 września 1942 r do ośrodka zagłady w Treblince, do budynku Koszar przeniesiono Judenrat dla getta szczątkowego. Wypalony budynek został rozebrany po 1960 r. W jego miejscu w najbliższych latach ma stanąć budynek Muzeum Historii Żydów w Polsce. Po wojnie ulica otrzymała imię Mordechaja Anielewicza przywódcy powstania w getcie warszawskich, który zginał 8 maja 1943 r. w bunkrze przy Miłej 18.
 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier