Strona główna
 
Muzeum Woli

Muzeum Woli z powodu remontu jest nieczynne do odwołania.

Muzeum Woli mieści się XIX-wiecznym Pałacyku Bormana. Neorenesansowy budynek powstał w 1880  r. dla warszawskiego rzeźbiarza Aleksandra Sikorskiego. Później należał m.in. do firm kamieniarskich „Wiktor Heurteux i Józef Norblin” oraz „Wiktor Heurteux i Jan Lilpop”. Kolejnym właścicielem pałacyku był przedsiębiorca Maurycy Borman, stąd jego nazwa. Posesja od 1937 r. jest własnością miasta stołecznego Warszawy.

Gruntowny remont i modernizacja siedziby Muzeum Woli zapewni zachowanie historycznego dziedzictwa dzielnicy Wola, poprawi dostępności placówki i rozwinie jej zasoby muzealne. Usunięte zostaną bariery architektoniczne, obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka zyska nową powierzchnię wystawienniczą, nowoczesne formy prezentacji oferty kulturalnej, kawiarnię i sklep z pamiątkami. Inwestycja przyczyni się do ocalenia zabytkowego budynku o unikalnych wartościach artystycznych i historycznych oraz pozwoli ocalić go dla przyszłych pokoleń.

Modernizacja Muzeum Woli – oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 947 227, 80 zł;

Działanie 5.3: „Dziedzictwo kulturowe” w ramach V Osi priorytetowej RPO WM 2014 – 2020: „Gospodarka przyjazna środowisku”

Planowany okres realizacji projektu od 01.07. 2016 do 30.06.2018.

Muzeum Woli – Oddział Muzeum Warszawy
ul. Srebrna 12, 00-810 Warszawa
tel.: +48 22 624 37 33
https://muzeumwoli.muzeumwarszawy.pl/

 

 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier