Strona główna
 
Stacja Muzeum ul. Towarowa 3

 

Stacja Muzeum gromadzi zabytki techniki kolejowej, takie jak tabor kolejowy, elementy infrastruktury kolejowej, a także pamiątki związane z historią kolejnictwa w Polsce m.in.: mapy kolejowe, modele i makiety kolejowe, sztandary stowarzyszeń pracowników kolejowych z okresu międzywojennego, zegary i zegarki, lampy, telefony i mundury kolejowe, dokumenty, fotografie itp. Zbiory Stacji Muzeum prezentowane są w czterech salach wystawowych o łącznej powierzchni 800 m2 oraz na skansenie, który stawowi zewnętrzną ekspozycję

Stacja prowadzi bogatą działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową. Proponuje różnorodną tematycznie ofertę dostosowaną do potrzeb różnych grup odbiorców. Poprzez lekcje muzealne, warsztaty, spotkania tematyczne, a także imprezy plenerowe propaguje wiedzę na temat kolejnictwa w Polsce i na świecie.

Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Została powołana wspólnie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Polskie Koleje Państwowe S.A. Siedzibą Stacji jest dawny dworzec Warszawa Główna Osobowa.

Stacja Muzeum (dawne Muzeum Kolejnictwa w Warszawie)
ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa
tel. 22 620 04 80
Wstęp biletowany
e-mail: sekretariat@stacjamuzeum.pl
http://www.stacjamuzeum.pl/pl

 

 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier