Strona główna
 
Muzeum Gazownictwa ul. Marcina Kasprzaka 25

Muzeum Gazownictwa powstało w 1978 r. na terenie zespołu obiektów „Gazowni na Woli”, obecnie siedziby Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Gazownia Warszawska to jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych kompleksów architektury przemysłowej z przełomu XIX i XX wieku. Kompleks powstał w 1888 r. i był największą gazownią na terenach polskich pod zaborami.

Muzeum przy ul. Kasprzaka 25 jest otwarte w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00. Ostatnie wejście do odbywa się na godzinę przed zamknięciem. Placówkę można zwiedzać indywidualnie lub w grupach od 5 do 30 osób (grupy zwiedzają muzeum z przewodnikiem, czas zwiedzania wynosi ok. 90 minut). Aby wejść do muzeum, należy pobrać przepustkę w portierni głównej przy ul. Kasprzaka 25. Placówka prowadzi lekcje muzealne związane z bogatą historią gazownictwa, jak również historią Polski i stolicy.

Muzeum Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Wejście biletowane
tel. +48 22 589 42 41, +48 22 589 48 69
e-mail: muzeum.warszawa@pgnig.pl
www.muzeum.gazownictwa.pl

 

 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier