Strona główna
 
Zakład Platerniczy Norblinów

Firmę „Norblin i Spółka” założył w 1820 r. wraz ze wspólnikiem V. Zierem – Jan Konstanty Norblin. W pracowni Norblina wyrabiano wykwintne platery, srebra i ozdoby stołowe.
Po śmierci Jana Konstantego (1828 r.) dzieło kontynuował jego syn Wincenty Konstanty.
W 1834 r. otworzył sklep z wyrobami ze srebra, plateru i brązu. Fabryka „Norblin i Spółka” szybko zyskała uznanie zarówno w Królestwie jak i Cesarstwie.

W 1865 r. fabrykę wykupili syn Ludwik i córka Albertyna, która rok wcześniej poślubiła złotnika Augusta Teodora Wernera. Oba zakłady połączono. W 1882 r. spółka zakupiła wytwórnię platerów Braci Buch. W 1893 r. „Norblin i Spółka” – Bracia Buch oraz „Temler i Spółka” utworzyło spółkę akcyjną pod nazwą „Towarzystwo Akcyjne Fabryk Metalowych Norblin, Bracia Buch i T. Werner”. Odtąd nastąpił szybki rozwój zakładu.

W latach I wojny światowej część maszyn wywieziono do Rosji. W 1918 r. wznowiono produkcję. Podczas bombardowań niemieckich w 1939 r., część zakładu została zniszczona,
a część budynków podpalili i wysadzili okupanci po upadku Powstania Warszawskiego w 1944 r. Po wojnie, aż do połowy lat 70., na terenie odbudowanych zakładów działała Walcownia Metali Nieżelaznych „Warszawa”. Do rejestru zabytków wpisano zespół Zakładów Norblina (koniec XIX w.), m.in. budynek odlewni z wyposażeniem technicznym, budynek trawialni z piecem dwukomorowym, kuźnię, budynek administracyjny.

Obecnie na terenie dawnej Fabryki Norblina powstaje zespół budynków biurowo-usługowych, który zostanie wpasowany pomiędzy zachowane hale fabryki. Oprócz działalności komercyjnej inwestor planuje uruchomienie Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina.

 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier