Strona główna
 
Pałacyk Sikorskiego

Fot. Wistula/CC BY-SA 3.0

Pałacyk Sikorskiego (także pałacyk Bormana) to niewielki, neorenesansowy pałacyk wyróżniający się w otoczeniu wysokiej zabudowy Osiedla „Srebrna”. Został zbudowany około 1880 r. dla znanego warszawskiego rzeźbiarza-kamieniarza Aleksandra Sikorskiego (. Po śmierci pierwszego właściciela w 1881 r. posesję i budynki zakupiła inna firma kamieniarska: „Wiktor Heurteux i Józef Norblin” (od 1884 r. „Wiktor Heurteux i Jan Lilpop”). Kolejnymi właścicielami pałacyku byli m.in. Maurycy Borman, jego żona Cecylia z Lilpopów, Władysław Rejman, Ludwik Maksymilian Rejman, Henryk Piotr Zdanowicz, Andrzej Eugeniusz Mosiński.

 W 1937 r. posesja w drodze licytacji przeszła na rzecz skarbu państwa i stanowi do dziś własność miasta stołecznego Warszawy. W latach 1937-1944 znajdował się tu III Miejski Ośrodek Zdrowia kierowany przez dr. Altenbergera. Podczas okupacji w suterenach urządzono punkt sanitarny. W powstaniu warszawskim budynek był placówką 3. kompanii I Batalionu Zgrupowania AK „Chrobry II”. W 1965 r. pałacyk został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 736. Obecnie jest siedzibą Muzeum Woli  – Oddziału Muzeum Warszawy oraz Towarzystwa Przyjaciół Woli.

 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier