Strona główna
 
Pałacyk Biernackich

W  miejscu, gdzie dziś stoi pałacyk, a więc przy ul. Wolskiej w pobliżu ul. Młynarskiej, w końcu XVIII w. bankier warszawski Karol Schultz założył obszerny ogród. Na początku XIX w. ogromną część dóbr wolskich nabył Jan Chryzostom Biernacki, stając się najbogatszym człowiekiem na Woli. Wśród zakupionych gruntów znalazły się wspomniane ogrody Schultza. Właśnie na tym terenie architekt Józef Orłowski wybudował około 1850 r. dla Adama Biernackiego klasycystyczny pałacyk z dwiema oficynami od ulicy.
Tablica umieszczona na frontowej ścianie budynku przypomina o tragedii, jaka rozegrała się tu w sierpniu 1944 r. Napis na tablicy głosi: „Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny. W sierpniu 1944 roku przy ul. Wolskiej pod nr 29 oraz nr 4/6/8 hitlerowcy wymordowali około 3200 osób.” Obecnie pałacyk zajmowany jest przez konwent karmelitanek bosych. Przy pałacyku nadal znajduje się ogród owocowo-warzywny, ciągnący się ku ulicy Młynarskiej. W rejestrze zabytków znajduje się zespół pałacyku Biernackich z oficyną i dwoma pawilonami.

 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier