Strona główna
 
Elektrownia Tramwajów Miejskich

Powstał w latach 1905-1908. Budynki zakładowe zaprojektował inż. Józef Lenartowicz nawiązując głownie do stylu neoromańskiego – co było typowe dla budownictwa przemysłowego tego okresu. Zastosował staranny, ciekawy detal architektoniczny.
Z dawnego kompleksu zachowały się cztery budynki: hala maszyn, kotłów, budynek administracyjny, portiernia (stróżówka).

W czasie wojny obiekt został w znacznej części uszkodzony, szczególnie po powstaniu warszawskim, kiedy to wysadzono część budynków (6 sierpnia 1944 r. Niemcy rozstrzelali cywilną załogę elektrowni). Po wojnie reaktywowano kotłownię, którą przeznaczono
na ciepłownię – zespół zabudowań przekazano Stołecznemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej (SPEC), które mieściło się tu do 2003 r. W 2004 r. budynki zostały zaadaptowane na siedzibę Muzeum Powstania Warszawskiego(proj. renowacji budynków Wojciech Obtułowicz). Kompleks w 2001 r. został wpisany do rejestru zabytków na wniosek Urzędu Dzielnicy Wola.

 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier