Strona główna
 
Bezpłatne spacery po Woli - 2009

Dyskretny urok cmentarzy
Cykl „Wolskie ścieżki pamięci” - Bezpłatne spacery z przewodnikiem
organizowane przez Urząd Dzielnicy Wola w 2009 roku.


Trwałość czym jest na świecie trwałość
tym czym brzęczenie kastanietów
i w wieczne nie oblecze ciało
nic na tej ziemi dłoń niczyja
i dla kilofów i poetów
wszystko co piękne jest przemija
wszystko co piękne jest zostaje…
Jerzy Zagórski/Grzegorz Turnau


Spacerem śladem słynnych aktorów po Starych Powązkach zakończyliśmy cykl wycieczek „Wolskie ścieżki pamięci”. Od kwietnia do grudnia 2009 r. mieszkańcy w towarzystwie warszawskich przewodników odwiedzili 10 wolskich cmentarzy. Według naszych szacunków w spotkaniach wzięło udział ok. 400 osób.

Największym zainteresowaniem cieszyły się spacery po cmentarzach Karaimskim, Tatarskim, Kaukaskim i Żydowskim. „Kurier Wolski” towarzyszył mieszkańcom w odkrywaniu uroku wolskich nekropolii. Poznaliśmy piękne, burzliwe, czasem tragiczne losy bohaterów minionych czasów. Aktorzy, śpiewaczki, politycy, dowódcy, którzy niegdyś byli na ustach całego kraju, dziś jakby zupełnie zaginęli ze zbiorowej świadomości. Ale przecież „wszystko, co piękne jest zostaje…”. Zostało dzięki odnawianiu pamięci o naszych przodkach. „Kurier Wolski” dziękuje przewodnikom Towarzystwa Miłośników Warszawy i Mazowsza za merytoryczne przygotowywanie spacerów i wzbogacenie naszej wiedzy. Na tym zgłębiania dziejów Woli nie koniec.

W 2010 r. kontynuujemy spacery tematyczne po dzielnicy. Informacje można uzyskać pod nr tel. 22 504-83-32.

Wycieczki, które odbyły się w 2009 i 2010 roku
 1. Spacer szlakiem Fryderyka Chopina i jemu bliskich - 23 maja godz. 11.00
  Prowadzący: Marian Stefaniak, Jacek Kowalewski
 2. Spacer po Muzułmańskim Cmentarzu Tatarskim i najmłodszej części Cmentarza Stare Powązki - 28 czerwca, godz. 11.00.
  Prowadzący: Ewa Andrzejewska, Kamila Zarębska
 3. Spacer po Cmentarzu Powstańców Warszawy i Cmentarzu i Cmentarzu Wolskim - 2 sierpnia - godz. 11.00.
  Prowadzące: Ewa Andrzejewska i Ewa
 4. Spacer po Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim i Muzułmańskim Cmentarzu Kaukaskim - 18 lipca, godz. 11.00.
  Prowadzące: Ewa Kierszys i Barbara Kujawa
 5. Spacer po Cmentarzu Żydowskim i Cmentarzu Mauzoleum Żydów i Polaków - 23 sierpnia, godz. 11.00.
  Prowadzące - Hanna Dzielińska i Olga Brzozowska
 6. Cudzoziemcy na Starych Powązkach 5 września, godz. 11.00.
  Prowadzące: Hanna Dzielińska i Kamila Zarębska
 7. Spacer po Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym- 26 września, godz. 11.00
  Prowadzące: Ewa Kierszys i Olga Brzozowska
 8. Dziedzictwo Jerzego Waldorffa - groby odrestaurowane dzięki kwestom - 18 października, godz. 11.00.
  Prowadzące: Hanna Dzielińska, Kamila Zarębska
 9. Spacer śladami słynnych aktorów - 25 października, godz. 11.00
  Prowadzący: Jacek Kowalewski i Olga Brzozowska
 10. Wolskie świątynie różnych wyznań. Wizyta w Cerkwi Prawosławnej pw. św. Jana Klimaka. 12 grudnia 2009.
  Prowadząca: Ewa Andrzejewska.
 11. Wolskie świątynie różnych wyznań. Wizyta u Baptystów. 16 stycznia.
  Prowadząca: Ewa Kierszys.
 12. Wolskie świątynie różnych wyznań. Wizyta u Mormonów. 30 stycznia.
  Prowadząca: Ewa Słecka
 13. Wolskie świątynie różnych wyznań. Wizyta w Kościele Zielonoświątkowców. 13 lutego.
  Prowadzący: Jacek Kowalewski
 14. Wolskie świątynie różnych wyznań. Wizyta w rzymsko-katolickim kościele św. Wawrzyńca na Reducie Wolskiej. 27 lutego.
  Prowadząca: Ewa Andrzejewska
 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier