Strona główna
 
Kościół św. Augustyna

Kościół św. Augustyna ul. Nowolipki 18

Oświetlony 22 października 2006 roku Historia kościoła: Świątynia zaprojektowana została przez Edwarda Cichockiego i Józefa Hussa. Fundatorką była Aleksandra Potocka, która ofiarowując na budowę kościoła 300 tysięcy rubli chciała upamiętnić imię swego zmarłego męża Augusta. W 1896 roku odprawiono pierwszą mszę świętą w nowym, jeszcze nie wykończonym kościele, a w 1917 roku utworzono przy nim parafię. Podczas działań wojennych kościół został bardzo zniszczony.

Spalony został dach, organy, elewacje oraz wszystkie drzwi zewnętrzne. Spalone zostały także dom parafialny i plebania. Dzięki funduszom przyznanym na Odbudowę Kościołów Warszawskich przyznanych przez Radę Prymasowską, w 1947 roku świątynia oddana została do użytku wiernym. Kościół św. Augustyna wzniesiony został z cegły w stylu neoromańskim jako trzynawowy, bazylikowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i wysoką wieżą usytuowaną z boku fasady.

Wieża tego kościoła przez pewien czas była najwyższą wieżą w Warszawie. Na jej szczycie umieszczono kulę w kolorze złotym (władze kazały przemalować kulę na czarno) oraz krzyż. W wieży znajdują się do dziś dwa z trzech zabytkowych dzwonów. Większy z nich odlano w Gdańsku w 1742 roku, mniejszy, z 1872 roku, prawdopodobnie pochodzi z jednej z warszawskich cerkwi, trzeci został wywieziony z kraju przez Niemców. W kościele znajdują się wspaniałe, cenne obrazy i rzeźby oraz tablice pamiątkowe poświęcone fundatorom i budowniczym świątyni, a także poległym podczas okupacji hitlerowskiej Polakom, którzy oddali życie ratując Żydów.

 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier