Strona główna
 
Kościół p.w. św. Stanisława BM Parafii św. Stanisława

Kościół p.w. św. Stanisława BM Parafii św. Stanisława ul. Bema 73/75

Oświetlony we wrześniu 2006 roku
Historia kościoła: Plac i cegłę na budowę świątyni ofiarował Michał Adam Biernacki herbu Poraj, ówczesny właściciel dóbr Wola. W latach 1859-1860 wzniesiono jednonawowy kościół z zakończonym półkoliście prezbiterium i kwadratową wieżą od frontu. Autorem projektu był budowniczy Warszawy Józef Orłowski. Kościół poświęcił 14 października 1860 r. sufragon łowicki, ks. bp. hr. Plater.

W okresie międzywojennym powiększono kościół o dwie nawy boczne. Podczas walk Powstania Warszawskiego został uszkodzony dach, a we wnętrzu Niemcy urządzili magazyn i stajnię. Zniszczono również szaty liturgiczne, którymi przykrywano konie oraz księgi metrykalne z lat 1943-44, których używano do osmalenia świń. W 1949 r. po przeprowadzeniu gruntownego remontu, kościół został ponownie konsekrowany przez arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego.

Obecnie jest to trójnawowa świątynia, zamknięta półkolistą absydą, z niewysoką czworoboczną wieżą. Na terenie przykościelnym znajduje się figura Matki Bożej, ufundowana w 1860 r. nieopodal zachował się krzyż dębowy z napisem: "Przez Twe rany prosiemy Cię w potrzebie daj ratunek pożądany - 1866".


 

Dalej >>>
 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier