Strona główna
 
Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP

Kościół p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP
ul. Deotymy 41

Oświetlony w maju 2005 roku Historia kościoła: Powstanie tej parafii ściśle związane było z powstaniem nowego osiedla robotniczego na Kole. W ciągu trzech miesięcy został wzniesiony tymczasowy, drewniany kościółek, a w 1938 roku erygowano tam parafię św. Józefa Oblubieńca. Rozpoczęto wówczas budowę nowej murowanej świątyni. Kontynuację prac budowlanych całkowicie zahamował wybuch II wojny światowej Kościół św. Józefa Oblubieńca ma charakter bazyliki - składa się z trzech naw z półkoliście zamkniętym prezbiterium oraz bocznej kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej.

Nad skrzyżowaniem nawy głównej i transeptu znajduje się kopuła ośmioboczna zwieńczona latarnią z krzyżem. Druga, mniejsza kopuła usytuowana jest nad kaplicą. Ołtarz główny poświęcony jest patronowi kościoła. W zamknięciu nawy północnej umieszczono figurę Chrystusa na Krzyżu. Kościół ten, jako jeden z niewielu, jest otwarty całą dobę.
 

Dalej >>>
 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier