Strona główna
 
Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika parafii św. Wojciecha

Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
parafii św. Wojciecha ul. Wolska 76

Oświetlony w 2003 roku Historia kościoła: Pomysłodawcą wybudowania kościoła przy ul Wolskiej był proboszcz parafii św. Stanisława ks. Władysław Siewierski. Przeznaczył na ten cel z własnych funduszy trzydzieści tysięcy rubli.

Po wykonaniu i zatwierdzeniu planów, ukonstytuował się komitet budowy kościoła. Poświęcenie placu i położenie pierwszej cegły miało miejsce 26 czerwca 1898 r. Roboty rozpoczęto w połowie maja 1899 r. Wykonanie projektu i nadzór nad prowadzonymi pracami powierzono architektowi Józefowi Dziekońskiemu. W 1902 r. świątynia została pokryta dachem. W 1903 r. poświęcił ją ks. prałat Z. Łubieński. W 1925 r. podczas pożaru spłonęła wieża kościelna, a wraz z nią dzwony i organy. 1 kwietnia 1927 r. arcybiskup A. Kakowski erygował przy kościele nową parafię p.w. św. Wojciecha.

We wrześniu 1939 r. uszkodzony został dach kościoła, wieża, organy i jeden z witraży. Podczas Powstania Warszawskiego w sąsiedztwie kościoła dokonywano masowych egzekucji i palono zwłoki zamordowanych. W samej świątyni urządzono obóz przejściowy dla ludności cywilnej wypędzanej z Warszawy, a od 2 września 1944 r. mieścił się w niej punkt sanitarny. Sam kościół, choć strasznie zniszczony, ocalał.

Już w lutym 1945 r odprawiono tu pierwszą po wojnie mszę św. W latach 1959-1960 świątynię odnowiono. 31 maja 1966 r. ks. kardynał Stefan Wyszyński dokonał jej ponownej konsekracji. Kościół reprezentuje neogotyk, zbudowany jako bazylikowy, trzynawowy, na planie krzyża łacińskiego. Usytuowana od południa wieża zwieńczona jest ośmiobocznym hełmem z czterema wieżyczkami w narożnikach. Świątynia należy do największych w stolicy.

Wewnątrz świątyni znajdują się tablice pamiątkowe poświęcone m.in. żołnierzom AK, poległym i pomordowanym w czasie wojny mieszkańcom Woli. W murze zewnętrznym umieszczono płytę ku czci pomordowanych w czasie powstania.
 

Dalej >>>
 
 
wolska bajkapowstancza wolaNasza Chłodnaparki wolikurier